Sinh hiển vi khám mắt

Nhà sản xuất: Keeler Ltd.
Xuất xứ: Anh
Mức phóng đại: 3 mức, 5 mức
Nguồn sáng: Halogen, LED
Nhà sản xuất: Keeler Ltd.
Xuất xứ: Anh
Mức phóng đại: 3 mức, 5 mức
Nguồn sáng: Halogen, LED
Nhà sản xuất: Inami & Co.,
Xuất xứ: Nhật Bản
Mức phóng đại: 5 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Inami & Co.,
Xuất xứ: Nhật Bản
Mức phóng đại: 3 mức
Nguồn sáng: LED
Nhà sản xuất: Inami & Co.,
Xuất xứ: Nhật Bản
Mức phóng đại: 3 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Inami & Co.,
Xuất xứ: Nhật Bản
Mức phóng đại: 2 mức
Nguồn sáng: LED
Nhà sản xuất: Inami & Co.,
Xuất xứ: Nhật Bản
Mức phóng đại: 2 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Shanghai Bolan
Xuất xứ: Trung Quốc
Mức phóng đại: 5 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Shanghai Bolan
Xuất xứ: Trung Quốc
Mức phóng đại: 3 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Shanghai Bolan
Xuất xứ: Trung Quốc
Mức phóng đại: 5 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Shanghai Bolan
Xuất xứ: Trung Quốc
Mức phóng đại: 2 mức
Nguồn sáng: Halogen
Nhà sản xuất: Keeler Ltd.
Xuất xứ: Anh
Mức phóng đại: 2 mức
Nguồn sáng: LED
Nguồn điện: Pin sạc
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH